Om Cafe Fri

Cafe Fri er udover at være en cafe også et socialt projekt, hvor borgere med særlige behov kan prøve kræfter med arbejdsmarkedet. De fleste af de ansatte i cafeen er personer med en psykisk sårbarhed, et fysisk handicap eller borgere med forskellige sociale problemer.

Det at have et arbejde, er der en stor social værdi i. Det er både en måde at skabe identitet og selvværd på, men kan også være med til at give struktur og mening i hverdagen.

I Cafe Fri er der ansat en cafeleder med pædagogisk og køkkenfaglig baggrund på fuldtid, samt tre andre fuldtidsansatte med køkkenfaglig baggrund.

Herudover har vi timelønnede unge som hjælper til i ydertimerne og weekenderne.