Kom i beskyttet beskæfigelse

Modtager du førtidspension, eller skal i arbejdsprøvning og har lyst til at arbejde - så har du mulighed for det i Cafe Fri.

Center for Social Service i Glostrup kommune og Glostrup Fritidscenter er gået sammen om at have en cafe med en social profil, som ligger i Glostrup Fritidscenter/Svømmehal.

I cafeen arbejder der medarbejdere med forskellige psykiske, fysiske og sociale problemer.

 

Hvad kan du arbejde med i cafeen?

I cafeen kan du blandt andet arbejde med: 

  • Betjening af kunder
  • Betjening af kasseapparat
  • Tilberedning af madvarer/cafemad
  • Servering
  • Afrydning
  • Opfyldning
  • Opvask 
  • Rengøring
  • Servicering til møder

Du kan forvente at dit arbejde bliver tilrettelagt efter dine personlige behov, og du har indflydelse på arbejdsopgaverne. Du kan få personlig oplæring og megen støtte.

I cafeen arbejder der både medarbejdere på almindelige vilkår og i beskyttet beskæftigelse.

For at komme i betragtning til et arbejde i cafeen, skal du have lyst til at arbejde minimum 4 timer om ugen. Du skal have lyst til at samarbejde, og have kontakt med andre mennesker.

 

Hvordan søger du arbejdet?

Du skal tale med din sagsbehandler eller kontaktperson omkring dit ønske, og de kan så derefter tage kontakt til Cafe Fri.

§103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf §1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.